Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii Jabłoński Koźmiński w sprawie gminnej ewidencji zabytków

dr Michał Jabłoński
16.05.2024

Z radością informujemy o korzystnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dla Klienta Kancelarii Jabłoński Koźmiński w sprawie gminnej ewidencji zabytków.

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna, które wprowadziło tę nieruchomość do ewidencji, zostało ocenione jako naruszające prawo, co potwierdza nasze wątpliwości dotyczące tego typu decyzji administracyjnych.

Sąd jednoznacznie wskazał na konieczność przestrzegania przepisów i gwarancji prawnych dla właścicieli nieruchomości, zwłaszcza w kontekście ich prawa własności. To istotny krok w kierunku zapewnienia właścicielom minimalnych uprawnień i zwiększenia przejrzystości procesu umieszczania obiektów w gminnej ewidencji zabytków.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2024 r. sygn. II SA/Ol 1115/23

Autorzy

dr Michał Jabłoński
Adwokat, Partner zarządzający+48 603 728 108michal.jablonski@jklaw.pl
Joanna Fedorczyk
Aplikant adwokacki, Associate+48 22 416 60 04joanna.fedorczyk@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy