Prawo mediów & dobra osobiste

O praktyce

Doradzamy w we wszystkich kwestiach i problemach prawnych dotyczących zagadnień związanych z prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy, prawem Internetu, a także przepisami regulującymi funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych.

W ramach oferowanej usługi doradzamy przedsiębiorcom i osobom publicznym jak chronić dobra osobiste, jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać dobra osobiste w obrocie gospodarczym, a także jak przeciwdziałać zaistniałym już skutkom naruszenia dóbr osobistych.

Usługi

 • Sporządzanie opinii prawnych na gruncie prawa prasowego oraz prawa reklamy;
 • Przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi prasowych oraz prowadzenie korespondencji z wydawcami, redaktorami naczelnymi oraz dziennikarzami;
 • Analiza i weryfikacja materiałów prasowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa;
 • Dochodzenie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem publikacji prasowych, zawierających informacje nieścisłe lub nieprawdziwe;
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych, a także w sprawach o zniesławienie lub zniewagę za pomocą środków masowego komunikowania;
 • Reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych atakami słownymi lub kradzieżą informacji w sieci;
 • Pomoc w negocjowaniu warunków ugód;
 • Doradztwo w zakresie ochrony wizerunku osób fizycznych i firm;
 • Pomoc dziennikarzom w dostępie do informacji publicznej, w tym: sporządzanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przygotowywanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz przygotowywanie skarg na bezczynność organu administracji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku odmowy wydania decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;
 • Organizowanie szkoleń z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego.

dr Michał Jabłoński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner zarządzający

Patrycja Rejnowicz-Janowska

 • Adwokat
 • ·
 • Senior Associate

Naruszenie dóbr osobistych w erze internetu: Patrycja Rejnowicz – Janowska gościem Live’u Izabeli Wojtachnik

W czasach, gdy internet stał się nieodłączną częścią naszego życia, istotna jest świadomość, jakie są prawne ramy i konsekwencje związane z publikowaniem opinii…

Sukces Kancelarii w precedensowej sprawie: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 r., sygn. V ACz 1405/23

Sukces prawników Kancelarii Jabłoński Koźmiński w precedensowej sprawie: Partner zarządzający, adwokat dr Michał Jabłoński oraz Senior Associate, adwokat Patrycja Rejnowicz – Janowska w ostatnich dniach uzyskali korzystne postanowienie Sądu…

Audycja MiŚ w Radiu Wnet: Patrycja Rejnowicz – Janowska o mediacji

Już w najbliższy piątek, tj. 2 lutego br. gościem podcastu MiŚ w Radio WNET będzie Senior Associate kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy, adwokat Patrycja Rejnowicz – Janowska. Audycja2…