Handel & Dystrybucja

O praktyce

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów działających w sektorze handlu i dystrybucji, mając na uwadze nie tylko obowiązujące przepisy prawa, a również trendy oraz strategie rozwoju biznesu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Dzięki wieloletniej praktyce rozumiemy oczekiwania przedsiębiorców i pomagamy im identyfikować i mitygować ryzyka związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo i reprezentację przedsiębiorców w sprawach dotyczących organizacji dystrybucji i sprzedaży produktów i usług w zakresie problemów prawnych związanych z różnymi kanałami sprzedaży, jak np. autoryzowane sieci sprzedaży, sieci franczyzowe, agencyjne, e-commerce.

Usługi

 • Tworzenie projektów umów;
 • Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy zabezpieczenia wykonania umów;
 • Pomoc prawna w egzekucji prawidłowego wykonania zobowiązań umownych;
 • Reprezentacja Klientów w sporach związanych z nieuczciwą konkurencją między przedsiębiorcami;
 • Doradztwo w zakresie wykorzystywanych wzorców umownych w relacjach z konsumentami;
 • Wsparcie w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji oraz realizacji innych wymogów administracyjnych;
 • Reprezentacja Klientów w sporach związanych z roszczeniami konsumentów;
 • Wsparcie oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej na etapie kontroli przedsiębiorców oraz pokontrolnym, a także związanymi z nimi postępowaniami sądowo-administracyjnymi;
 • Zastępstwo procesowe przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz w postępowaniach we wszystkich instancjach sądów powszechnych oraz administracyjnych;
 • Reprezentacja Klientów w negocjacjach biznesowych, postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Katarzyna Kuszko

 • Adwokat
 • ·
 • Counsel