Prawo karne w biznesie (White collar crimes)

O praktyce

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach tzw. „przestępstw białych kołnierzyków” (white collar crimes), a także doradztwie prawnym w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia biznesu.

Dla naszych Klientów szukamy najkorzystniejszych rozwiązań, biorąc pod uwagę profil działalności, strukturę organizacyjną i otoczenie biznesowe w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości obrotu gospodarczego.

Zapewniamy  podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym (członkom organów oraz wspólnikom spółek handlowych) kompleksowe doradztwo i reprezentację w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego na każdym etapie postępowania.

Usługi

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z regulacjami prawa karnego;
 • Reprezentacja pokrzywdzonych przed organami ścigania i organami administracji;
 • Uczestnictwo w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, zarówno w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, jak i obrońców podejrzanych i oskarżonych;
 • Sporządzanie opinii w sprawie ryzyka odpowiedzialności karnej oraz przeprowadzanie oceny związanej z konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi;
 • Opracowanie opinii i przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach postępowania karnego, wnioski, zażalenia, apelacje i kasacje.

dr Michał Jabłoński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner zarządzający

Andrzej Kraczkowski

 • Adwokat
 • ·
 • Counsel

ByAndrzej Kraczkowskisie 23, 2023

Adwokat Andrzej Kraczkowski autorem Komentarzy do 8. wydania Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego

W sierpniu br. ukazało się najnowsze, 8. wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego w serii Duże Komentarze Becka”. Publikacja pod redakcją prof. zw.…