Ochrona zdrowia & sektor Life sciences

O praktyce

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne podmiotom z sektora ochrony zdrowia, zarówno publicznych – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i niepublicznych – spółek prawa handlowego oraz indywidualnych praktyk lekarskich, a także na rzecz branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, wyrobów medycznych oraz innych przedsiębiorców z sektora life sciences.

Usługi

 • Bieżące doradztwo prawne i konsultacje z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa zamówień publicznych;
 • Wsparcie regulacyjne dedykowane podmiotom systemu ochrony zdrowia oraz przedsiębiorcom branży farmaceutycznej;
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach sądowych, w których podmiot leczniczy jest stroną postępowania;
 • Projektowanie, opiniowanie aktów oraz opracowywanie projektów zmian w aktach prawa wewnętrznego;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami w trybach konkursowym i odwoławczym, a także sprawach prowadzonych przez Ministra Zdrowia;
 • Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i organami dyscyplinarnymi oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
 • Audyt procesu przetwarzania danych osobowych wraz z opracowaniem dokumentacji wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami branżowymi;
 • Doradztwo w zakresie compliance pod kątem oceny zgodności działalności z krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Reprezentowanie Klientów polskich i międzynarodowych w sporach z zakresu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, w tym wady instrukcyjne (ulotki i druki informacyjne).

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Tomasz Jan Siemiński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner

Paweł Gutowski

 • Adwokat
 • ·
 • Partner

Teleexpress Extra: Komentarz dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego ws. projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. SOR

Wczoraj, tj. 15 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).Po…

Zwrot w kwestii dostępu do antykoncepcji

Na 6. posiedzenie X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr…

ByWojciech Koźmińskigru 27, 2023

PKB24.pl: Wywiad z Wojciechem Koźmińskim na temat przepisów zakazujących sprzedaży tzw. energetyków

Już wkrótce, bo z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy, które zakazują sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny (tzw.…