Rozwiązywanie sporów

O praktyce

Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów przed organami władzy sądowniczej każdej krajowej oraz ponadnarodowej instancji – w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem I instancji Unii Europejskiej jak również renomowanymi, międzynarodowymi oraz polskimi, sądami arbitrażowymi.

Specjalizujemy się w sprawach skomplikowanych, nietypowych, precedensowych i wieloaspektowych, przekraczających ramy jednej dziedziny prawa, zwłaszcza tzw. trudnych przypadkach (hard cases), wymagających interdyscyplinarnego podejścia, pogłębionej analizy teoretycznoprawnej lub komparatystycznej oraz argumentacji bazującej na zasadach (principles) ustrojowych i wartościach (values) leżących u podstaw porządku prawnego.

Nasze wsparcie obejmuje wszystkie fazy sporu – od jego identyfikacji, ewentualne postępowanie ugodowe, poprzez fazę przedprocesową, aż do reprezentacji Klientów przed sądami. Wielokrotnie z powodzeniem reprezentowaliśmy też Klientów w postępowaniach na poziomie postępowań odwoławczych oraz kasacyjnych, a także w postępowaniach zainicjowanych skargą konstytucyjną, skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub sądów unijnych.

Usługi

 • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami polubownymi, Trybunałem Konstytucyjnym, jak też Trybunałem Sprawiedliwości UE i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi;
 • Pomoc w zawieraniu ugód, jak również unikaniu sporów;
 • Przygotowywanie oraz doradztwo w zakresie wnoszenia tzw. opinii przyjaciela sądu (amicus curiae) dla polskich i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszeń przedsiębiorców, składane przed sądami i trybunałami najwyższych instancji;
 • Przygotowanie analiz i memorandów m. in. identyfikujących potencjalne spory, wraz z oceną ryzyka, czy przygotowujących strategię procesową;
 • Ocena sytuacji prawnej stron w perspektywie potencjalnego sporu, wypracowanie optymalnej strategii procesowej oraz doradztwo na rzecz minimalizowania ryzyka prawnego związanego ze sporem;
 • Doradztwo mediacyjne;
 • Reprezentacja Klientów w negocjacjach;
 • Organizowanie szkoleń z zakresu zmian dot. procedury cywilnej, administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej.

dr Michał Jabłoński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner zarządzający

Magdalena Tyka-Jabłońska

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner

Securing disputes: Ensuring confidentiality and integrity – wystąpienie dr Michała Jabłońskiego podczas XV edycji Warsaw Pre-moot

Za nami konferencja pt. „Navigating Arbitration in the Digital Age: Cyber-Resilience and Dispute Resolution”, będąca częścią XV edycji Warsaw Pre-moot, organizowana przez University of…

dr Michał Jabłoński będzie prelegentem podczas konferencji WPiA UW poświęconej wyzwaniom pojawiającym się na styku arbitrażu i cyberbezpieczeństwa

Już w najbliższy poniedziałek, tj. 12 lutego br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) odbędzie się konferencja organizowana przez Zespół Uniwersytetu Warszawskiego Konkursu…

Sukces Kancelarii w precedensowej sprawie: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 r., sygn. V ACz 1405/23

Sukces prawników Kancelarii Jabłoński Koźmiński w precedensowej sprawie: Partner zarządzający, adwokat dr Michał Jabłoński oraz Senior Associate, adwokat Patrycja Rejnowicz – Janowska w ostatnich dniach uzyskali korzystne postanowienie Sądu…