Prawo własności intelektualnej

O praktyce

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie obejmujące stosowanie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak i prawa własności przemysłowej.

Dla naszych Klientów sporządzamy i negocjujemy umowy (m.in. przenoszące autorskie prawa majątkowe, licencyjne, o stworzenie utworu, z agencjami reklamowymi) oraz przygotowujemy opinie prawne z zakresu praw własności intelektualnej. Wspieramy ich też w procesie rejestracji znaku towarowego, patentu oraz wzorów przemysłowych i użytkowych. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami polskimi oraz unijnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń czy ochroną praw autorskich.

Usługi

 • Reprezentacja Klientów przed wszystkimi sądami i organami polskimi oraz unijnymi;
 • Negocjowanie ugód;
 • Prowadzenie postępowań rejestrowych (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe);
 • Negocjowanie i sporządzanie umów m.in. w zakresie przenoszenia autorskich praw majątkowych, umów o stworzenie utworu, umów franczyzowych, licencyjnych, umów z agencjami reklamowymi;
 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej;
 • Opiniowanie zawartych umów w zakresie praw autorskich;
 • Ocena naruszeń praw autorskich w Internecie i pozostałych środkach masowego przekazu;
 • Audyt prawny z zakresu prawa własności intelektualnej;
 • Ochrona know-how przedsiębiorstwa;
 • Organizacja praktycznych szkoleń i warsztatów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Paweł Gutowski

 • Adwokat
 • ·
 • Partner

Tomasz Jan Siemiński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner