Prawo UE, Konstytucyjne & Doradztwo legislacyjne

O praktyce

Praktyka prawa Unii Europejskiej, konstytucyjnego i doradztwa legislacyjnego stanowi jeden z głównych filarów naszej Kancelarii. Od wielu lat zespół naszych doświadczonych ekspertów bierze aktywny udział w sporządzaniu oraz opiniowaniu aktów prawnych, obejmujących również ocenę skutków regulacji.

Prawnicy Kancelarii sporządzali w przeszłości m.in. opinie lub ekspertyzy legislacyjne, a także projekty aktów normatywnych dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Biura Analiz Sejmowych lub Marszałka Sejmu), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw lub urzędów centralnych, a także podmiotów prywatnych, w tym zrzeszeń przedsiębiorców lub pracodawców, organizacji branżowych lub związków zawodowych. Partnerzy Kancelarii pełnili również funkcje doradców legislacyjnych organów Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego lub Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Świadczymy usługi legislacyjne na każdym etapie procesu stanowienia prawa, począwszy od etapu projektowania poprzez procedowanie, aż do oceny zgodności obowiązującego aktu normatywnego z prawem. Dbając o interesy naszych Klientów, pomagamy im aktywnie włączać się w proces legislacyjny, a także monitorujemy zmiany w przepisach, które mają bezpośredni wpływ na prowadzony przez nich biznes.

Usługi

 • Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz profesorskich w zakresie zgodności projektowanych rozwiązań prawnych z Konstytucją oraz prawem unijnym;
 • Udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego;
 • Opracowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego lub wewnętrznego oraz innych aktów normatywnych (w tym projektów aktów typu soft law);
 • Opracowywanie opinii i korekt legislacyjnych projektów ustaw, rozporządzeń i wszelkich innych aktów normatywnych;
 • Sporządzanie oraz wnoszenie skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących niezgodności hierarchicznej aktów prawnych;
 • Przygotowywanie wniosków o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP aktu prawnego;
 • Opracowywanie opinii dotyczących zasadności sporządzenia i wniesienia skargi nadzwyczajnej;
 • Opracowywanie skarg o stwierdzenie nieważności aktu do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • Sporządzanie i wnoszeniu w imieniu Klientów skargi do Komisji Europejskiej;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Komisją Europejską i innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej.
 • Monitoring zmian prawnych, dotyczący regulacji bezpośrednio związanych z prowadzoną przez klienta działalnością.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Rzeczpospolita: Opinia dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego w sprawie utworzenia nowoczesnego systemu znakowania i rejestrowania psów i kotów

Zgodnie z propozycją Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt dot. utworzenia nowoczesnego systemu znakowania i rejestrowania zwierząt towarzyszących, wszyscy posiadacze psów i kotów…

„Przyszłość prawa” – XXV konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW z udziałem dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego i dr hab. Jana Rudnickiego

Już 5 kwietnia 2024 r. pod tytułem „Przyszłość prawa” odbędzie się XXV konferencja Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW). Doradztwo legislacyjne i…

Raport Centrum Oceny Skutków Regulacji UW: Ocena skutków regulacji. Doświadczenia zagraniczne i polskie – wnioski i postulaty.

Z radością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji autorstwa Partnerów zarządzających Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy – dr Michał Jabłoński oraz dr hab. Krzysztof Koźmiński. Tym razem jest to…