Bankowość & Finanse

O praktyce

Zapewniamy strategiczne doradztwo w kwestiach prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów rynku finansowego oraz nadzorem nad instytucjami finansowymi, jak również specyfiką produktów i rynków finansowych.

Reprezentujemy zarówno podmioty udzielające, jak i uzyskujące finansowanie. Doradzamy krajowym, jak i zagranicznym bankom, funduszom i firmom inwestycyjnym, domom maklerskim oraz towarzystwom i firmom ubezpieczeniowym.

Ponadto prawnicy Kancelarii wielokrotnie sporządzali ekspertyzy dotyczące tematyki rynku finansowego oraz otoczenia prawnego banków i innych instytucji finansowych na rzecz organów władzy publicznej w związku z procesem legislacyjnym lub postulatami zmiany otoczenia regulacyjnego.

Usługi

 • Doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych;
 • Przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności;
 • Sporządzanie wewnętrznej dokumentacji bankowej, w tym wzorców umów i regulaminów;
 • Reprezentacja w sporach z regulatorami, w tym Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Nadzoru Finansowego i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Rzecznikiem Finansowym w sprawach sądowych z zakresu prawa antymonopolowego instytucji kredytowych i finansowych oraz prawa konsumenckiego;
 • Reprezentacja w postępowaniach przed lub zainicjowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • Doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń dotyczących finansowania skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • Doradztwo na rzecz banków zagranicznych prowadzących działalność w Polsce w związku z kredytami na rzecz polskich przedsiębiorstw oraz innymi transakcjami;
 • Obsługa prawna podmiotów działających w sektorze nowych technologii i usług finansowych – Fintech.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Europejski Przegląd Sądowy: Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach kredytów frankowych – uwagi krytyczne autorstwa dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego

Sprawa kredytów frankowych pozostaje jednym z najważniejszych tematów prawnych na styku prawa konsumentów, prawa bankowego i prawa europejskiego.Zachęcamy do lektury najnowszego, kwietniowego -…

„Rynek walutowy. Odesłania do tabel kursowych” – najnowsza publikacja współautorstwa dr Michała Jabłońskiego

Z dumą informujemy o ukazaniu się nowej publikacji autorstwa Partnera zarządzającego Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy – dr Michał Jabłoński oraz dr hab. Krzysztofa Kalickiego – profesora Akademia…

Money.pl: Komentarz dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat ryzyka paraliżu Komitetu Stabilności Finansowej (KSF)

Eksperci rynku finansowego przestrzegają przed sytuacją, w której dojdzie do paraliżu Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) – instytucja, która pełni kluczową rolę w monitorowaniu…