Prawo komunalne

O praktyce

Nasza praktyka obejmuje również doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorców współpracujących z samorządami, względnie pozostającymi z nimi w sporze – w zakresie szeroko rozumianego prawa komunalnego.

Wspieramy prawnie polskie samorządy w bieżącym funkcjonowaniu, współpracy z inwestorami, współpracy międzynarodowej, pozyskiwaniu funduszy i działalności prawodawczej. Polskim i zagranicznym firmom pomagamy poruszać się w skomplikowanej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej w zakresie polskiego prawa komunalnego.

Usługi

  • Bieżące udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
  • Opracowywanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego;
  • Opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych, w których bierze udział gmina lub jednostka jej podległa,
  • Obsługa prawna sesji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego;
  • Udział w spotkaniach, w których konieczna jest obecność pełnomocnika jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek jej podległych, w tym udział na komisjach i sesjach organów kolegialnych celem bieżącego wyjaśniania pojawiających się wątpliwości prawnych.

 

dr Michał Jabłoński

  • Adwokat
  • ·
  • Partner zarządzający

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB

  • Of Counsel

Bydr hab. Jan Rudnickisty 24, 2024

Forum Prawnicze: artykuł pt. „Aksjologiczne i ideowe uzasadnienie instytucji własności lokali” autorstwa dr hab. Jana Rudnickiego

W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Forum Prawnicze” nr 1 (75)/2023 ukazał się artykuł pt. „Aksjologiczne i ideowe uzasadnienie instytucji własności lokali” autorstwa dr hab. Jan…

ByWojciech Koźmińskiwrz 27, 2023

Poznański Kongres Gospodarczy: Wojciech Koźmiński moderatorem panelu „Rząd a samorząd – konfrontacja czy synergia?”

Już w najbliższy piątek, podczas II dnia Poznańskiego Kongresu Gospodarczego w roli moderatora panelu „Rząd a samorząd – konfrontacja czy synergia?” wystąpi Senior…

Bydr hab. Jan Rudnickisty 24, 2024

Forum Prawnicze: artykuł pt. „Aksjologiczne i ideowe uzasadnienie instytucji własności lokali” autorstwa dr hab. Jana Rudnickiego

W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Forum Prawnicze” nr 1 (75)/2023 ukazał się artykuł pt. „Aksjologiczne i ideowe uzasadnienie instytucji własności lokali” autorstwa dr hab. Jan…

ByWojciech Koźmińskiwrz 27, 2023

Poznański Kongres Gospodarczy: Wojciech Koźmiński moderatorem panelu „Rząd a samorząd – konfrontacja czy synergia?”

Już w najbliższy piątek, podczas II dnia Poznańskiego Kongresu Gospodarczego w roli moderatora panelu „Rząd a samorząd – konfrontacja czy synergia?” wystąpi Senior…