Wydarzenia

14.06.2024
Patrycja Rejnowicz-Janowska

Konferencja HR, KADRY, PŁACE ’24 – Wyzwania i trendy z udziałem Patrycji Rejnowicz-Janowskiej

11.06.2024
Patrycja Rejnowicz-Janowska

Uczelnia Łazarskiego: Konferencja – ESG transformacja i przyszłość sektora lotniczego z udziałem Patrycji Rejnowicz-Janowskiej

10.06.2024
Wojciech Kiełbasiński

Sympozjum naukowo-praktyczne: Kondycja psychiczna w środowisku akademickim w Polsce – stan obecny i perspektywy z udziałem Wojciecha Kiełbasińskiego

04.06.2024
dr hab. Krzysztof Koźmiński

Kongres Zdrowie 360 z udziałem Partnera zarządzającego Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy

03.06.2024
dr Michał Jabłoński

Aktualne wyzwania prawne związane z zastosowaniem AI w polskim sektorze bankowym – Prezentacja raportu opracowanego w ramach PAB-WIB

24.05.2024
dr hab. Krzysztof Koźmiński

dr hab. Krzysztof Koźmiński, prof. UW jako ekspert reprezentujący Komisję Etyki Bankowej przy ZBP bierze aktywny udział w pracach Sekcji AI a regulacje prawne w ramach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI)

23.05.2024
Wojciech Kiełbasiński

Webinarium: Zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej w teorii i praktyce z udziałem Wojciecha Kiełbasińskiego

20.05.2024
dr hab. Krzysztof Koźmiński

XI edycja Kongresu Prawa Bankowego: Prawo unijne i konsumenckie w bankowości z udziałem dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego

23.04.2024
dr Michał Jabłoński

Już niebawem Konferencja Międzynarodowa pt. Kierunki reform sądownictwa w społecznych projektach ustaw Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z udziałem dr Michała Jabłońskiego