Doradztwo regulacyjne & Compliance

O praktyce

Zespół Kancelarii posiada unikatowe doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego, w tym zwłaszcza legislacyjnego i konstytucyjnego, skupiając prawników specjalizujących się w projektowaniu aktów normatywnych, opracowaniu kompleksowych postulatów de lege ferenda oraz koncepcji nowelizacji obowiązujących przepisów, sporządzaniu przekrojowych ekspertyz legislacyjnych, ocenie zgodności z punktu widzenia konstytucyjnego oraz wymogów prawa unijnego, a także ocenie skutków regulacji.

Praktyka doradztwa regulacyjnego i compliance obejmuje również wsparcie w zakresie projektowania oraz oceny przepisów prawa miejscowego, a także wewnętrznego, ponadto inicjowanie postępowań kontrolnych aktów normatywnych przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądami administracyjnymi oraz organami Unii Europejskiej.

Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w zakresie inicjowania postępowań służących uzyskaniu odpowiedzialności odszkodowawczej za bezprawie legislacyjne.

Usługi

 • Przygotowywanie ekspertyz w ramach procesu prawodawczego, a także projektów aktów normatywnych;
 • Opracowywanie opinii prawnych na temat zgodności z Konstytucją, prawem Unii Europejskiej;
 • Przygotowanie skarg konstytucyjnych, projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego oraz skarg nadzwyczajnych;
 • Monitoring legislacji oraz analiza stanu regulacji w określonej dziedzinie w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań;
 • Wsparcie prawne na etapie procesu konsultacji oraz opiniowania;
 • Wsparcie w zapewnianiu zgodności działania z przepisami prawa bankowego, AML, RODO, MiFID II, CRD IV/CRR, PSD II, IDD, EMIR, PRIIPs, eMoney;
 • Doradztwo w bieżącym funkcjonowaniu podmiotu świadczona na rzecz zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz innych organów;
 • Reprezentacja w dochodzeniu powództw odszkodowawczych z tytułu bezprawia legislacyjnego oraz innych przypadków niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej;
 • Działalność szkoleniowa z zakresu procedur stanowienia prawa, techniki prawodawczej, oceny skutków regulacji;
 • Identyfikacja ryzyka, znalezienie odpowiednich instrumentów prawnych, które należy zastosować celem mitygacji ryzyka;
 • Przygotowanie, wdrożenie i stosowanie procedury Compliance.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Za nami Ogólnopolska Konferencja Naukowa Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego

23 lutego 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorami…

Raport „Odwrót od patolegislacji? Diagnoza AD 2023 i perspektywy na przyszłość”

Zachęcamy do lektury raportu „Odwrót od patolegislacji? Diagnoza AD 2023 i perspektywy na przyszłość” autorstwa Partnera zarządzającego kancelarii Jabłoński Koźmiński – dr Michała…

Bydr Michał Jabłońskipaź 12, 2021

Dziennik Gazeta Prawna: Partner zarządzający Kancelarii, dr Michał Jabłoński na temat projektu Polskiego Ładu

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią dra Michała Jabłońskiego na temat projektu Polskiego Ładu, która ukazała się na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety…