Nieruchomości & Prawo budowlane

O praktyce

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom w planowaniu i realizacji przedsięwzięć deweloperskich.

Doradzamy we wszelkich postępowaniach dotyczących inwestycji budowlanych i nieruchomości, w tym pozwoleń na budowę, planowania przestrzennego, środowiskowych uwarunkowań inwestycji, pozwoleń na użytkowanie, a także umów o roboty budowlane i dotyczących wad budowlanych, czy sporach o tytuł prawny do nieruchomości.

Jako profesjonalni pełnomocnicy reprezentujemy Klientów w negocjacjach biznesowych, zastępujemy Klientów przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz w postępowaniach we wszystkich instancjach sądów powszechnych oraz administracyjnych.

Usługi

 • Przygotowywanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami;
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości;
 • Doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości;
 • Wsparcie w zakresie procesu inwestycyjnego;
 • Reprezentacja Klientów w sporach i negocjacjach z zakresu stosunków właścicielskich;
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi;
 • Pomoc prawna w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych;
 • Pomoc przy nabywaniu nieruchomości w szczególnych okolicznościach związanych z likwidacją bądź restrukturyzacją sprzedającego;
 • Zastępowanie Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie zgodności inwestycji z przepisami szczególnymi (w tym z zakresu ochrony konserwatorskiej i ochrony środowiska);
 • Sporządzanie raportów due diligence obejmujących analizę stanu faktycznego i prawnego nieruchomości;
 • Opiniowanie i skarżenie aktów prawa miejscowego (w szczególności w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego);
 • Zastępowanie Klientów przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Analizy prawne w obszarze odnawialnych źródeł energii,
 • Doradztwo w zakresie rewitalizacji.

dr Michał Jabłoński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner zarządzający

Wojciech Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Senior Associate

Partner Kancelarii – Magdalena Tyka-Jabłońska wystąpi w roli prelegenta podczas XI Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego

Już w najbliższy wtorek, tj. 23 kwietnia br. Partner Kancelarii Jabłoński Koźmiński – Magdalena Tyka-Jabłońska wystąpi w roli prelegentki podczas ogólnopolskiego spotkania praktyków…

Już jutro II Konferencja „Kontraktowanie w budownictwie” z udziałem Partnera Kancelarii – Magdaleny Tyki-Jabłońskiej

Już jutro, tj. 26 marca br. Partner Kancelarii Jabłoński Koźmiński – Magdalena Tyka-Jabłońska wystąpi w roli prelegentki na II Konferencji „Kontraktowanie w budownictwie”, organizowanej przez pismo „Prawo…

Glosa krytyczna do wyroku NSA z 19 lipca 2023 r. (II OSK 500/23) autorstwa dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego

W najnowszym wydaniu czasopisma „Samorząd Terytorialny” (Nr 1-2/2024) ukazała się glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2023 r. (II OSK…