Glosa krytyczna do wyroku NSA z 19 lipca 2023 r. (II OSK 500/23) autorstwa dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego

dr hab. Krzysztof Koźmiński
12.03.2024

W najnowszym wydaniu czasopisma „Samorząd Terytorialny” (Nr 1-2/2024) ukazała się glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2023 r. (II OSK 500/23) autorstwa dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego – Partnera zarządzającego Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy.

W artykule zatytułowanym „Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie, który w przeszłości był wykorzystywany jako teren kolejowy, wojskowy, produkcyjny lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tym terenie realizowane” autor glosy:

  • relacjonuje stan faktyczny sprawy oraz argumentację przedstawioną przez Naczelny Sąd Administracyjny,
  • prezentuje charakter przepisu art. 5 ust. 4 specustawy mieszkaniowej jako tzw. przepisu szczególnego (lex specialis), a nawet regulacji „podwójnie wyjątkowej” na tle obowiązujących innych przepisów odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego (leges generales),
  • dowodzi konieczności szczególnie restrykcyjnego interpretowania oraz wąskiego stosowania tej regulacji ustawowej.

Kancelaria Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego we wszelkich cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami.
Szczegóły: https://jklaw.pl/obszar-praktyki/nieruchomosci-prawo-budowlane/

Zachęcamy do lektury!

Autor

dr hab. Krzysztof Koźmiński
Radca prawny, Partner zarządzający+48 602 359 329krzysztof.kozminski@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy