Sukces Kancelarii w precedensowej sprawie: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 r., sygn. V ACz 1405/23

dr Michał Jabłoński
01.02.2024

Sukces prawników Kancelarii Jabłoński Koźmiński w precedensowej sprawie: Partner zarządzający, adwokat dr Michał Jabłoński oraz Senior Associate, adwokat Patrycja Rejnowicz – Janowska w ostatnich dniach uzyskali korzystne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, potwierdzające dopuszczalność dochodzenia przez organizacje pozarządowe roszczeń o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego w związku z ekscesami antysemickimi.

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że ww. powództwo może zostać wywiedzione nie tylko przez organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest wprost ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego, ale również przez takie organizacje, które w zakresie swoich celów statutowych podejmują działania zmierzające do walki z antysemityzmem czy też mową nienawiści, gdyż również i one wpisują się w obronę reputacji Narodu Polskiego.

Choć wskazane powyżej rozstrzygnięcie nie stanowi wyroku końcowego to bez wątpienia ma ono precedensowy charakter. Do tej pory sądy nie wypowiadały się odnośnie możliwości dochodzenia (na gruncie art. 53o ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. – o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu) roszczeń o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego w związku z prezentowaniem antysemickich postaw tudzież nawoływaniem do nienawiści wobec żydowskiej mniejszości narodowej.

Autor

dr Michał Jabłoński
Adwokat, Partner zarządzający+48 603 728 108michal.jablonski@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy