Nowy system teleinformatyczny Ministerstwa Cyfryzacji – Katalog Podmiotów Publicznych

Seweryn Sasin
09.02.2024

W dniu 29 grudnia 2023 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało na swojej stronie internetowej o uruchomieniu Katalogu Podmiotów Publicznych („KPP”).

Jak czytamy na stronie Ministerstwa stworzony katalog: „umożliwia gromadzenie w jednym miejscu wysokiej jakości, ustrukturyzowanych danych o podmiotach świadczących usługi publiczne w Polsce. Wykorzystuje przy tym istniejące systemy dziedzinowe oraz rejestry.”[1].

W KPP będą gromadzone i udostępniane przez API dane na temat podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych świadczących usługi publiczne w Polsce.

KPP opracowano z wykorzystaniem rejestru REGON, zaznaczając, że nowy system teleinformatyczny tworzy szerszą bazę gromadząc również dane podmiotów świadczących usługi publiczne nieposiadających numeru REGON. Co również istotne, KPP wykorzystuje rozwiązania Węzła Krajowego, tym samym użytkownicy systemu będą mogli być uwierzytelniani za pomocą Profilu Zaufanego.

KPP ma stanowić obszerną bazę podmiotów publicznych i niepublicznych oraz gromadzić dane o podmiotach nieposiadających nr REGON czy nieposiadających skrytki ESP.

Dane w KPP mają być zasilane automatycznie z REGON w trybie dobowym. Z kolei dane pochodzące z innych systemów: „zasilone zostały inicjalnie przed uruchomieniem eksploatacyjnym systemu dla wszystkich podmiotów znajdujących się w bazie i są aktualizowane na bieżąco w miarę dodawania lub usuwania podmiotów w bazach ePUAP oraz e-Doręczenia. Dane podmiotów nieposiadających REGON również podlegają aktualizacji.[2].

Warto zaznaczyć, że udostępnianie na potrzeby przedsiębiorców danych zgromadzonych w KPP jest zintegrowane z portalem biznes.gov.pl. Takie rozwiązanie ma zapewnić przedsiębiorcom:

  • dostęp do wysokiej jakości danych;
  • sprawdzone źródło informacji w procesach planowania, zakładania oraz prowadzenia działalności.

Nowy system teleinformatyczny jest również zintegrowany z portalem dane.gov.pl. Jak wskazuje Ministerstwo: „Dzięki temu każdy obywatel, przedsiębiorca czy urzędnik może wykorzystać je ponownie w celu budowania własnych baz danych, narzędzi komercyjnych czy na potrzeby usprawniania procedur i innych systemów dziedzinowych administracji publicznej.[3].

Jako efekty wdrożenia KPP wskazuje się:

  • integracje z wieloma systemami dziedzinowymi administracji publicznej m.in. e-puap;
  • możliwy dalszy rozwój e-usług realizowanych przez te podmioty, w wyniku czego obywatele i przedsiębiorcy otrzymają dostęp do lepszej jakości obsługi elektronicznej administracji;
  • stworzenie źródła danych dla obywateli o instytucjach, w których będą mogli załatwić swoje sprawy[4].

Administratorem danych gromadzonych w KPP jest minister właściwy ds. cyfryzacji. W KPP nie są gromadzone dane osobowe[5].

Zdaniem zespołu Kancelarii stworzenie obszernej bazy danych zintegrowanej z istniejącymi portalami jest krokiem w dobrym kierunku wzmocnienia cyfrowych fundamentów dla rozwoju e-usług. Osobną kwestią jest natomiast pytanie o to, jak ten system będzie funkcjonował w praktyce. Doświadczenia najbliższych miesięcy dostarczą na to odpowiedzi.


[1] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/katalog-podmiotow-publicznych–najwazniejsze-dane-w-jednym-miejscu, dostęp online [11.01.2024 r.].

[2] https://www.gov.pl/web/kap/pytania-i-odpowiedzi2, dostęp online [11.01.2024 r.].

[3] Ibidem.

[4] https://www.gov.pl/web/kap, dostęp online [11.01.2024 r.].

[5] https://www.gov.pl/web/kap/pytania-i-odpowiedzi2, dostęp online [11.01.2024 r.].

Autor

Seweryn Sasin
Aplikant adwokacki, Associate+48 22 416 60 04seweryn.sasin@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy