dr Michał Jabłoński został powołany na arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

dr Michał Jabłoński
24.11.2023

Z wielką dumą i radością informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2023 r., Partner zarządzający Kancelarii Jabłoński Koźmiński – dr Michał Jabłoński został powołany na arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego na kadencję w latach 2023-2027 .

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczął swoją działalność 31 marca 2008 r. Jest stałym sądem polubownym, właściwym do rozpoznawania sporów o prawa majątkowe oraz o prawa niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

Szczegóły: https://intranet.knf.gov.pl/…/sad_polubowny…/arbitraz…

Gratulujemy!

Autor

dr Michał Jabłoński
Adwokat, Partner zarządzający+48 603 728 108michal.jablonski@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy