Business Insider: dr hab. Jan Rudnicki o konsekwencjach zmniejszenia znaczenia tzw. wydziału frankowego w Warszawie

dr hab. Jan Rudnicki
04.09.2023

1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Głównym celem zmian jest usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego, w tym m.in. ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem.

Na szczególną uwagę zasługuje art. 18 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego. Ustęp 1 tego artykułu stanowi, że przez 5 lat od wejścia ustawy w życie w sprawach o roszczenia związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, pozwy można składać „wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania”.

Czy ta zmiana oznacza zagrożenie zasypania lawiną pozwów sądów lokalnych? Jaką taktykę orzeczniczą przyjmą sędziowie w zaistniałej sytuacji?

Zachęcamy do zapoznania z opinią w powyższej sprawie autorstwa współpracownika (Of Counsel) kancelarii Jabłoński Koźmiński, dr hab. Jan Rudnicki, kierownika Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW).

Link do artykułu.

Autor

dr hab. Jan Rudnicki
Of Counsel+48 22 416 60 04jan.rudnicki@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy