Rzeczpospolita: Opinia dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego w sprawie utworzenia nowoczesnego systemu znakowania i rejestrowania psów i kotów

dr hab. Krzysztof Koźmiński
02.04.2024

Zgodnie z propozycją Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt dot. utworzenia nowoczesnego systemu znakowania i rejestrowania zwierząt towarzyszących, wszyscy posiadacze psów i kotów będą musieli zarejestrować zwierzęta w centralnym państwowym rejestrze, prowadzonym przez rząd.

Według powyższych założeń, posiadacze psów lub kotów byliby zobligowani do oznakowania zwierzęcia na własny koszt, a także każdorazowej aktualizacji danych w rejestrze. Jak wynika z projektu ustawy, za niedopełnienie nowych obowiązków grozić ma kara grzywny.

Dodatkowo, proponowane rozwiązanie pociągnie za sobą prawdopodobnie koszt dla innych podatników, ponieważ stworzenie od podstaw całkowicie nowego rejestru nie może być zrealizowane za darmo, bez angażowania środków budżetowych.

W opinii Partnera zarządzającego Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy – dr hab. Krzysztof Koźmiński dla Rzeczpospolita:

„Wiara w to, że ustawowy obowiązek, centralny rządowy rejestr oraz państwowy przymus skutecznie wyegzekwują ambitne cele projektodawców, wydaje się naiwna i przesadzona. (…) Oby nie przyniosła tragicznych skutków, które dotkną nie tylko posiadaczy psów i kotów, ale samych zwierząt, o których dobrostan rzekomo najbardziej tutaj chodzi (…)”.

Eksperci Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy posiadają bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa legislacyjnego, w tym zwłaszcza na rzecz przedsiębiorców i ich organizacji, w celu ochrony przed nadregulacją, błędami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami nieefektywnymi, których koszty przekraczają zyski.

Link do publikacji: https://www.rp.pl/opinie-prawne/art40090881-krzysztof-kozminski-kazus-centralnego-panstwowego-rejestru-psow-i-kotow

Autor

dr hab. Krzysztof Koźmiński
Radca prawny, Partner zarządzający+48 602 359 329krzysztof.kozminski@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy