Opinia przyjaciela sądu (amicus curiae) w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Patrycja Rejnowicz-Janowska
27.11.2023

21 listopada 2023 r. odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa partii PiS przeciwko Jarosławowi Mazankowi o ochronę dóbr osobistych. Podczas rozprawy przedstawiono istotny pogląd w sprawie w postaci Opinii przyjaciela sądu (amicus curiae), którą opracowała i przedstawiła Fundacja na rzecz Wolności i Rządów Prawa ,,Instytut Cycerona”, której pełnomocnikiem jest adwokat Patrycja Rejnowicz-Janowska – Senior Associate Kancelarii Jabłoński Koźmiński.

W dniu 9 sierpnia 2023 r. na łamach portalu Gazeta Myszkowska ukazał się artykuł zatytułowany ,,PiS próbuje odzyskać powiat. Próba odwołania Kępskiego w piątek”, w którym to artykule jego autor – Jarosław Mazanek wyraził swoją opinię na temat partii Prawo i Sprawiedliwość, określając ją mianem ,,partii faszystowskiej”.

Zdaniem PiS, wskazane powyżej określenie stanowi naruszenie dóbr osobistych partii w postaci dobrego imienia oraz jaskrawy przejaw nadużycia wolności słowa.

W ocenie Fundacji na rzecz Wolności i Rządów Prawa ,,Instytut Cycerona”, w tej sprawie nie doszło do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych partii PiS, ponieważ redaktor (pozwany – Jarosław Mazanek) dochował zasad szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej, działał w obronie uzasadnionego interesu społecznego, nie przekroczył granic wolności słowa ani dopuszczalnej krytyki. Fundacja podkreśliła, że partie – podobnie jak politycy – powinni wykazywać się większym zakresem tolerancji na poddanie ich działań krytyce.

Autor

Patrycja Rejnowicz-Janowska
Adwokat, Senior Associate+48 22 416 60 04patrycja.rejnowicz-janowska@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy