Bydr hab. Jan Rudnickisty 24, 2024

Forum Prawnicze: artykuł pt. „Aksjologiczne i ideowe uzasadnienie instytucji własności lokali” autorstwa dr hab. Jana Rudnickiego

W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Forum Prawnicze” nr 1 (75)/2023 ukazał się artykuł pt. „Aksjologiczne i ideowe uzasadnienie instytucji własności lokali” autorstwa dr hab. Jan…

Business Insider: dr hab. Jan Rudnicki o konsekwencjach zmniejszenia znaczenia tzw. wydziału frankowego w Warszawie

1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Głównym celem zmian jest usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego, w tym m.in. ułatwienie…