Team

dr hab. Krzysztof Koźmiński

radca prawny / Partner
Linkedin dr hab. Krzysztof Koźmiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert instytucji publicznych (m.in. członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Rady COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów) oraz organizacji pozarządowych, pełnił też obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie polskich i zagranicznych organów władzy publicznej.

An author of several dozen scientific publications, among them are books concerning liability for damages caused by unlawful exercise of public authority, a bank institution of indexed credit and loans denominated to foreign currency exchange rates, and legislative theory and practice. Speaker at numerous foreign and international scientific conferences (i.a. in China, India, Republic of South Africa, England, Portugal, Croatia and Ukraine).

Entry in the list of attorneys-at-law: Warsaw Bar Association of Attorneys-at-Law WA-14977.

krzysztof.kozminski@jklaw.pl

dr hab. Krzysztof Koźmiński

dr Michał Jabłoński

adwokat / Partner
Linkedin dr Michał Jabłoński

Doktor nauk prawnych, adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze sporów sądowych i administracyjnych w jednej z największych kancelarii prawnych na świecie, reprezentujący klientów m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Doświadczony wykładowca akademicki i dydaktyk (m.in. prowadził zajęcia na WPiA UW, szkolenia w Szkole Prawa Polskiego w Kijowie i Lwowie, zajęcia dla aplikantów adwokackich), autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym kilku książek. Uczestnik debat, konferencji oraz autor licznych wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym i publicystycznym.

Nominee in Rising Stars- Lawyer Leaders of Tomorrow 2019 ranking. Socially engaged, i.a. as a pro bono agent in multiple cases of strategic litigation nature.

Entry in the list of advocates: The Warsaw Bar Association no. 5423 

dr Michał Jabłoński

dr hab. Jan Rudnicki

Of Counsel
Linkedin dr hab. Jan Rudnicki

Habilitated doctor of law, Chair of the Department of European Legal Tradition at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

An expert of various public institutions and NGO’s. An author of multiple scientific publications concerning private law, including a monography regarding decodification of civil law. For many years, he has collaborated with a leading Warsaw law firm within the scope of property investment process, real estate law and other fields of public law.

Speaker at scientific conferences and a visiting lecturer at universities in China, Portugal, RSA, and Czech Republic.

jan.rudnicki@jklaw.pl

dr hab. Jan Rudnicki

dr hab. Artur Olechno

Of Counsel
Linkedin dr hab. Artur Olechno

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Przewodniczący Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca Programu Erasmus+ (m.in. Tomas Masaryk University, Brno, Czechy; Carlos III University, Madryt, Hiszpania; Sakarya University, Sakarya, Turcja).

Od 2015 r. Arbiter Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. W latach 2015-2019 pełnił funkcję mediatora sądowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Od 2023 r. Konsul Honorowy Republiki Łotwy.

Autor ponad 90 publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych (Ukraina, Czechy, Łotwa, Rumunia, Litwa, Wielka Brytania). Prelegent konferencji i seminariów naukowych w kraju i zagranicą (m.in. w Niemcy, Ukraina, Armenia, Czechy, Łotwa, Rumunia, Łotwa, Litwa, Gruzja).

artur.olechno@jklaw.pl

dr hab. Artur Olechno

dr Miłosz Kłosowiak

Of Counsel
Linkedin dr Miłosz Kłosowiak

Doktor nauk prawnych w specjalności prawo podatkowe, zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, absolwent prawa na WPiA UW oraz finansów i rachunkowości w SGH.

Od 2016 r. wykładowca przedmiotów podatkowych, były pracownik Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów. Autor ponad 20 recenzowanych publikacji naukowych. Uczestnik CEE Vienna International Tax Law Summer School w 2015 r. W zakresie prawa podatkowego specjalizuje się przede wszystkim w podatkach dochodowych.

milosz.klosowiak@jklaw.pl

dr Miłosz Kłosowiak

Jan Czarnocki LL.M., M.A.

Of Counsel
Linkedin Jan Czarnocki LL.M., M.A.

Doktorant i stypendysta Marii Skłodowskiej-Curie w KU Leuven Centre for IT & IP Law. Obecnie zajmuje się badaniem prywatności i ochrony danych, koncentrując się na danych biometrycznych i zdrowotnych w kontekście IoT-AI, w ramach projektu Horizon 2020 Privacy Matters ITN.

Jego badania obejmują skrzyżowanie prawa, filozofii, technologii i polityki. Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł LL.M. w zakresie prawa porównawczego uzyskany na China University of Political Science and Law w Pekinie.

jan.czarnocki@jklaw.pl

Jan Czarnocki LL.M., M.A.

Wojciech Kiełbasiński

Of Counsel
Linkedin Wojciech Kiełbasiński

Ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia z zakresu prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania administracyjnego oraz umiejętności miękkich.

Od początku studiów był zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich.

Ukończył FIFA/CIES Programme in Sports Management. W obrębie jego zainteresowań znajduje się prawo sportowe. Był jedną z osób, która stworzyła jedno z najbardziej rozpoznawalnych kół naukowych z obszaru prawa sportowego – Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę doktorską przygotowuje z zakresu pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

wojciech.kielbasinski@jklaw.pl

Wojciech Kiełbasiński

Magdalena Tyka-Jabłońska

radca prawny / Counsel
Linkedin Magdalena Tyka-Jabłońska

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kluczowym obszarem jej doświadczenia zawodowego są spory związane z umowami o roboty budowlane i nieruchomościami, w tym spory wynikające z umów opartych na Warunkach Umowy FIDIC.

Doradzała m.in. polskiej spółce komunalnej w sporze z generalnym wykonawcą dotyczącym zakładu utylizacji odpadów oraz międzynarodowym wykonawcom w sporze z polskim organem administracji drogowej dotyczącym budowy autostrad, czy międzynarodowym spółkom nieruchomościowym w sporach z najemcami lub inwestorami dotyczących roszczeń wynikających z wad budynków.

Posiada szerokie doświadczenie w sprawach, w których klienci byli zaangażowani w spory związane z odpowiedzialnością za produkt, nieuczciwą konkurencją, własnością intelektualną i prawem ubezpieczeniowym.

magdalena.tyka-jablonska@jklaw.pl

Magdalena Tyka-Jabłońska

Katarzyna Kuszko

adwokat / Counsel
Linkedin Katarzyna Kuszko

Katarzyna jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem procesowym. Przez kilkanaście lat współpracowała z jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych, w dziale postępowań sądowych i administracyjnych.

Zajmuje się zarówno doradztwem przedprocesowym, jak i reprezentuje klientów przed sądami, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz organami administracji publicznej. W szczególności doradzała wielu przedsiębiorcom polskim i zagranicznym na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie pozyskiwania pozwoleń na budowę i użytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy czy polemiki z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jak też w zakresie ustalania tytułu prawnego do nieruchomości, w sprawach reprywatyzacyjnych, czy w sporach dotyczących wykonywania umów najmu.

Zajmuje się także doradztwem z zakresu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, w ramach czego reprezentowała w sporach sądowych międzynarodowe i krajowe firmy farmaceutyczne.

Posługuje się biegle językiem angielskim i w stopniu zaawansowanym językiem holenderskim.

katarzyna.kuszko@jklaw.pl

Katarzyna Kuszko

Andrzej Kraczkowski

adwokat / Counsel

 Adwokat Izby Warszawskiej, obrońca w sprawach dotyczących wolności zgromadzeń i praw obywatelskich, współpracownik Fundacji Helsińskiej, niespełniony narciarz alpejski.

Autor kilkunastu artykułów naukowych, stały komentator Kodeksu Postępowania Administracyjnego pod red. prof. prof. R. Hausera i M. Wierzbowsklego. Specjalizuje się w sprawach karnych, karno-skarbowych, rodzinnych i administracyjnych.

andrzej.kraczkowski@jklaw.pl

Andrzej Kraczkowski

Patrycja Rejnowicz-Janowska

adwokat / Senior Associate
Linkedin Patrycja Rejnowicz-Janowska

Adwokat, mediator, Asystent Katedry Prawa Handlowego oraz Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa lotniczego. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności z branży mediów oraz sektora finansowego.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, m.in. związanych z prawem prasowym, ochroną dóbr osobistych. Świadczyła pomoc prawną na rzecz konsumentów w sprawach przeciwko ubezpieczycielom o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną szkodę, a także na rzecz pasażerów w sporach przeciwko przewoźnikom lotniczym.

Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Przez cały okres studiów była stypendystką Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej udzielała pro bono wsparcia prawnego osobom potrzebującym. W czasie studiów zajmowała miejsca na podium w konkursach krasomówczych. Brała także udział w Air Law Moot Court Competition w Indiach.

Entry in the list of advocate’s trainees: The Warsaw Bar Association WAW/Apl/7329.

patrycja.rejnowicz@jklaw.pl

Patrycja Rejnowicz-Janowska

Tomasz Buczek

aplikant radcowski / Associate

Aplikant radcowski, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W dotychczasowej praktyce zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (w tym spółdzielni i stowarzyszeń), w szczególności działających w branży transportowej i budowlanej.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie roszczeń z umów przewozu oraz umów o roboty budowlane. Reprezentował z sukcesem podmioty gospodarcze w wielu sporach sądowych (min. przeciwko Raben Logistics Polska sp. z o.o.).

tomasz.buczek@jklaw.pl

Tomasz Buczek

Seweryn Sasin

aplikant adwokacki / Associate
Linkedin Seweryn Sasin

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasach studenckich aktywny członek Klubu Debat Parlamentarnych. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na UMK w Toruniu – Academia Rerum Socialium oraz Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Autor publikacji naukowych oraz referatów wygłoszonych na konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się prawo administracyjne, prawo nowych technologii oraz implementacja Sztucznej Inteligencji do administracji publicznej. Posiada doświadczenie w prawie korporacyjnym oraz postępowaniach cywilnych.

He is registered on the list of trainee attorneys: Bar Association of Warsaw WAW/Apl/8661.

Seweryn Sasin

Joanna Fedorczyk

aplikantka adwokacka / Associate
Linkedin Joanna Fedorczyk

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z wykształceniem muzycznym. Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas świadczyła pomoc prawną na rzecz konsumentów, analizując umowy kredytów hipotecznych.

Zajmowała się również monitoringiem legislacji w zakresie dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw, współtworzyła raport o doświadczeniach zagranicznych oraz wyzwaniach związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ang. ADR), a także Kodeks Dobrych Praktyk stanowiący wzór rozwiązań prorodzinnych dla firm. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się w obszarze prawa cywilnego.

Entry onto the list of advocate’s trainees: The Warsaw Bar Association WAW/APL/8377.

joanna.fedorczyk@jklaw.pl

Joanna Fedorczyk

Elżbieta Żochowska

Studentka czwartego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. Czynna uczestniczka konferencji naukowych oraz członek zarządu kół naukowych działających w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać po ukończeniu drugiego roku studiów, pracując w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych, świadczących obsługę prawną dla klientów polskich i zagranicznych. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, unijnego i administracyjnego, w szczególności poprzez sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych, szkoleń oraz research’ów prawnych.

Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się w obszarze legislacji, ekonomicznej analizy prawa, prawa i postępowania cywilnego, prawa unijnego oraz prawa finansowego.

elzbieta.zochowska@jklaw.pl

Elżbieta Żochowska

Karolina Ptak

Business Development & Marketing Manager
Linkedin Karolina Ptak

Ekspert w dziedzinie rozwoju biznesu z szerokim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu usług prawnych i finansowych. Swoje 12-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych świadczących kompleksową obsługę prawną dla klientów polskich i zagranicznych, a także w spółkach deweloperskich i inwestycyjnych.

Posiada kompetencje w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, a także praktyczną znajomość narzędzi marketingowych, takich jak reklama, event marketing, digital marketing, marketing bezpośredni, PR i content marketing.

karolina.ptak@jklaw.pl

Karolina Ptak

Edyta Gazda

Dyrektor biura / Office Manager

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z zespołem prawniczym. Jako dyrektor biura jest odpowiedzialna za nadzór nad procesem przepływu dokumentacji w firmie, procesy płatności i rozliczeń z kontrahentami i dostawcami zewnętrznymi.

W dotychczasowym przebiegu zatrudnienia odpowiadała m.in. za prawidłową organizację pracy w obszarze administracyjnym, finansowym i personalnym.

edyta.gazda@jklaw.pl

Edyta Gazda

Kinga Chołaj

Asystentka biura / Office assistant

Kinga jest studentką prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako asystentka biura jest odpowiedzialna za dbanie o właściwy obieg korespondencji i dokumentów, kontakt telefoniczny z sądami, obsługę sekretariatu oraz za nadzorowanie terminów sądowych i kalendarza spotkań.

kinga.cholaj@jklaw.pl

Kinga Chołaj

Founders of the law firm possess an unique experience in advising businesses, non-governmental organizations such as think-thanks, and political groups. The partners have provided diverse opinions to public authorities of the Republic of Poland (the Polish Parliament (Sejm), the President of the Republic of Poland), foreign states (i.a. the Parliament of Georgia), and international institutions (European Parliament).

Publications
X
Praktyka sporów budowlanych i nieruchomościowych

Practice in construction and real estate litigation

We offer advice concerning all sorts of court proceedings in the fields of investments in construction and in real estate:

- cases concerning building permits, spatial planning, environmental conditions of investments, occupancy permits, etc.;

- legal disputes concerning construction contracts and arguments regarding construction defects;

- legal disputes concerning obtaining legal title of real estate, including reprivatization claims (before public authorities and courts).

X
Praktyka handlu i dystrybucji

Practice in commerce and distribution

Our vast experience encompasses advising and representing entrepreneurs in cases concerning organizing distribution and sales of products as well as services regarding:

- legal problems concerning various sales channels such as: authorized sales networks, franchise networks, agencies, e-commerce;

- risk of violation of competition law with reference to distribution agreements;

- legal disputes concerning unfair competition among entrepreneurs;

- risks concerning consumer claims.

X
Praktyka doradztwa regulacyjnego i legislacyjnego

Practice in regulatory and legislative advising

For many years, we have been providing advice concerning compliance of national provisions regarding economic activity with the Constitution, EU law and international law. Moreover, we analyze the effects of legislation for business conduction, in addition, we counsel multiple companies with respect to regulatory cases. Furthermore, we prepare expert opinions as a part of legislative process as well as propositions of normative acts.

We represent Polish and foreign investors before Polish and EU courts in cases concerning illegal interferences in freedom of economic activity, discrimination and expropriation of investors, and regarding seeking compensation for such violations.

X
Praktyka prawa komunalnego

Practice in communal law

Our practice also includes providing legal advice for local governmental units , municipal companies and entrepreneurs cooperating with local authorities that are relatively in conflict with them in matters of communal law.

We legally support Polish local governmental units in their typical functioning, attracting investors, international cooperation, fund raising and legislative activities.

We offer assistance to Polish and foreign companies in dealing with complex reality of Polish administrative law.

X
Praktyka sporów sądowych

Practice in court litigation

Our Law Firm excels in our areas of practice gained from many years of our experience in resolving litigation. We have represented our clients before regular courts, administrative courts, The Supreme Court, arbitration courts, The Constitutional Tribunal as well as Court of Justice of the European Union and international tribunals.

Additionally, we provide assistance in making deals and avoiding disputes (dispute avoidance).

Our support includes all phases of the dispute—from its identification, through pretrial process, till representation of the clients before courts.

Appeal and Cassation Cases 

We are particularly pleased with the appellate and cassation sub-practice, unique on the litigation market- we are ready to enter the case and support the client in a difficult moment in a losing trial in the first or second instance, or if it is necessary to defend against a convincing appeal/cassation complaint of the opponent. We know that representation in appeal and cassation proceedings often requires different skills and experience from the ones necessary while conducting a case in its basic scope. Therefore, we are glad that we can use our knowledge and support our clients in this area. subpraktyki apelacyjnej i kasacyjnej – jesteśmy gotowi wkroczyć do sprawy i wesprzeć klienta w trudnym momencie przegranego procesu w I lub w II instancji albo w razie konieczności obrony przed przekonującą apelacją / skargą kasacyjną przeciwnika. Wiemy, że reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i kasacyjnych wymaga często odmiennych umiejętności i doświadczenia od prowadzenia sprawy w jej podstawowym zakresie. Dlatego cieszymy się, że możemy wykorzystać naszą wiedzę i wspomóc Klientów w tym obszarze.

Amicus curiae briefs (amicus curiae)
We also help prepare the so-called amicus curiae briefs for Polish and foreign organizations, including business associations, submitted before courts and tribunals of the highest instanceamicus curiae) dla polskich i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszeń przedsiębiorców, składane przed sądami i trybunałami najwyższych instancji.