Pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia NAWA

dr hab. Krzysztof Koźmiński
01.02.2024

Yesterday, i.e. 31 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia. W spotkaniu wziął udział Partner zarządzający Kancelarii Jabłoński Koźmiński, dr hab. Krzysztof Koźmiński, który w Radzie NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej pełni funkcję Przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W trakcie posiedzenia:

  • omówiono cele i harmonogram prac nad strategią umiędzynarodowienia,
  • przedstawiono wydarzenia zaplanowane na 2024 r.,
  • dyskutowano nad najważniejszymi trendami w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w UE i na świecie.

Uczestnicy posiedzenia podkreślili, że planowana strategia umiędzynarodowienia musi opierać się na polityce naukowej państwa i umocowaniu legislacyjnym.

Jako najważniejsze cele projektu wskazano tworzenie i wdrażanie strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, wypracowanie mechanizmów zapewniania wolności akademickiej i bezpieczeństwa, a także podnoszenie kompetencji w tematyce objętej projektem.

Szczegóły: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/pierwsze-posiedzenie-zespolu-ekspertow-ds-umiedzynarodowienia

Author

dr hab. Krzysztof Koźmiński
Attorney-at-law, Managing partner+48 602 359 329krzysztof.kozminski@jklaw.pl

See other posts